Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Vážení záujemcovia,

Zabezpečujeme rôzne školenia v oblasti systémov manažérstva najmä v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, v súčasnosti sú to najmä nasledovné :

Aktuálna Enviro a BOZP legislatíva

najbližší plánovaný termín : 19-20. september 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

najbližší plánovaný termín : november 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Pre predbežný záujem nás môžete kontaktovať na elbacert@elbacert.sk

 

Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001/ ISO 45001

najbližší plánovaný termín : november 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Pre predbežný záujem nás môžete kontaktovať na elbacert@elbacert.sk

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007)

najbližší plánovaný termín : október 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Pre predbežný záujem nás môžete kontaktovať na elbacert@elbacert.sk