Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Vážení záujemcovia,

Všetky školenia sú v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 až do odvolania zrušené !

Za pochopenie ďakujeme

 

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (norma+interný audit)

najbližší plánovaný termín : 22.-23. apríl 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Integrovaný manažérsky systém - systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001 (norma+interný audit)

najbližší plánovaný termín : 22.-24. apríl 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007)

najbližší plánovaný termín : 24. apríl 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie - školenie je súčasťou modulového školenia integrovaného manažérskeho systému a norma ISO 45001 bude preberaná posledný deň školenia 24.4.2020.