Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Informácia o zrušení školení

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR z pondelku 28.9.2020 sme nútení zrušiť kurz Systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001 v dňoch 7.-9. október 2020 nakoľko od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či svadba, ako aj s výnimkou podujatí, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín.
Veľmi sme sa tešili, že sa konečne osobne stretneme a podobne aj mnohí z Vás, avšak za uvedených podmienok žiaľ nie je možné momentálne kurz organizovať.
Účastníci školenia, ktorí ste už uhradili zálohové platby, tieto Vám pošleme späť a ostatných prosíme, aby ste nám úhrady už neposielali a považovali zaslané zálohové faktúry za irelevantné.
Ak je pre Vás nevyhnutné absolvovanie uvedeného školenia v blízkej budúcnosti, neváhajte nás kontaktovať (zvážime iné možné formy školenia).
Každopádne veríme, že sa uvidíme na najbližšom našom školení hneď ako to bude možné, určite Vás budeme v tejto veci informovať, avšak vzhľadom na nie celkom priaznivú prognózu je predpoklad až niekedy v roku 2021...
Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým momentálne hlavne veľa zdravia !

 

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (norma a interný audit)

najbližší plánovaný termín : 7.-8. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Adriana Zelená, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Integrovaný manažérsky systém - systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001 (normy a interný audit)

najbližší plánovaný termín : 7.-9. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Adriana Zelená, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007)

najbližší plánovaný termín : 9. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Viktória Nováčeková, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Uvedené školenia sú modulové, je možné  absolvovať akýkoľvek modul samostatne (systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva BOZP, interný audítor alebo ich kombinácia)

 

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

najbližší plánovaný termín: podľa záujmu

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na elbacert@elbacert.sk