Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Vážení záujemcovia,

vzhľadom na priaznivý stav v súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s COVID-19 sme veľmi radi, že sme pre Vás konečne mohli naplánovať štandardné školenie na mieste (veríme, že v tom čase už bez akýchkoľvek karanténnych opatrení). Tešíme sa na Vašu účasť !

 

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (norma a interný audit)

najbližší plánovaný termín : 7.-8. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Adriana Zelená, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Integrovaný manažérsky systém - systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001 (normy a interný audit)

najbližší plánovaný termín : 7.-9. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Adriana Zelená, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007)

najbližší plánovaný termín : 9. október 2020

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

lektori: Viktória Nováčeková, Peter Paulenda (dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov)

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Uvedené školenia sú modulové, je možné  absolvovať akýkoľvek modul samostatne (systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva BOZP, interný audítor alebo ich kombinácia)

 

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

najbližší plánovaný termín: podľa záujmu

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na elbacert@elbacert.sk