Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Vážení záujemcovia,

Zabezpečujeme rôzne školenia v oblasti systémov manažérstva najmä v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, v súčasnosti sú to najmä nasledovné :

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

najbližší plánovaný termín : 6-7. február 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001/ ISO 45001

najbližší plánovaný termín : 6-8. február 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007)

najbližší plánovaný termín : 21-22. február 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

najbližší plánovaný termín : 12-13. december 2018

miesto konania: Šamorín

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

Informačná bezpečnosť podľa ISO 27001  

najbližší plánovaný termín : september 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Pre predbežný záujem nás môžete kontaktovať na elbacert@elbacert.sk

Aktuálna Enviro a BOZP legislatíva

najbližší plánovaný termín : október 2019

miesto konania: Hotel Daro, Hodruša-Hámre https://www.hoteldaro.sk/

Pre predbežný záujem nás môžete kontaktovať na elbacert@elbacert.sk