ISO Certifikácia | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

viac

ISO 14001

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

viac

OHSAS 18001

OHSAS 18001

Certifikát systému manažérstva BOZP

viac

ISO 22000

ISO 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín

viac

ISO 27001

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

viac

ISO 37001

ISO 37001

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

viac

ISO 22301

ISO 22301

Certifikácia podľa ISO 22301 business continuity management

viac

 ISO 50001

ISO 50001

Certifikácia ISO 50001 - energetický management

viac

Školenia

Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

viac

 

Novinky

05.04.2020 19:12:01

Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19

Úvod Vzhľadom na  Uznesenie Vlády SR č. 111/2020  z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného ...

29.11.2018 15:56:37

ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie. V marci ...