Rozšírenie rozsahu udelenej certifikácie

Rozšírenie rozsahu už udelenej certifikácie realizuje certifikačný orgán  na základe preskúmanej žiadosti o rozšírenie rozsahu certifikácie. Môže sa vykonať v spojení s dozorným auditom alebo samostatným auditom.