MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

15.11.2016 17:14:14 | 
MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre Vás pripravila školenie realizované certifikovaným školiteľom a poradcom na tému

 

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM A JEHO IMPLEMENTÁCIA, ktoré sa bude konať v dňoch 12. - 13.decembra 2018 v Šamoríne.

 

Máte zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO normy?

Hľadáte niečo, čo Vás posunie ďalej?

Alebo potrebujete manažérsky nástroj, ktorý Vám poskytne dostatok podnetov v rôznych oblastiach organizácie? Chcete sa dozvedieť niečo viac o európskom modeli kvality, ktorý využívajú organizácie rôznych veľkostí a odvetví?

 

Potom je podujatie určené práve Vám!

 

Školenie je určené všetkým, ktorý hľadajú novú inšpiráciu na ceste kvality a zlepšovania, VRCHOLOVÝM MANAŽÉROM ORGANIZÁCIÍ, ŠPECIALISTOM NA BUDOVANIE SYSTÉMOV RIADENIA, PROJEKTOVÝM LÍDROM, KOORDINÁTOROM ZAVÁDZANIA NÁSTROJOV RIADENIA, ŠPECIALISTOM TRVALÉHO ZLEPŠOVANIA, MANAŽÉROM KVALITY, ZAMESTNANCOM VEREJNEJ SPRÁVY I SÚKROMNEJ SFÉRY.

 

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke  v dolnej časti stránky - súbory na stiahnutie.

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Slovenská spoločnosť pre kvalitu (ďalej len „SSK") je riadnym členom zastupujúcim Slovenskú republiku v Európskej organizácii pre kvalitu (EOQ - European Organization for Quality), národným reprezentantom Slovenskej republiky v Európskej nadácii pre manažérstvo kvality (EFQM - European Foundation for Quality

Management) a je odborným garantom Národného programu kvality Slovenskej republiky

 


Novinky

30.11.2018 10:28:43

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre Vás pripravila školenie realizované certifikovaným školiteľom a poradcom na tému   MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM A ...

11.04.2016 11:59:54

Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

Informácia o dátumoch vydania jednotlivých noriem a prechodnom období 15.9.2015 boli publikované revidované normy ISO 9001:2015 a ISO ...