Jarné školenia - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, environment podľa ISO 14001:2015, BOZP podľa ISO 45001

02.11.2017 14:15:33 | 
Jarné školenia - systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, environment podľa  ISO 14001:2015, BOZP podľa ISO 45001

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že certifikačný orgán ELBACERT v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu organizuje  v mesiaci apríl 2020 viaceré modulové kurzy, bližšie informácie nájdete tu

https://www.elbacert.sk/skolenia-skolenie-iso-9001-iso-14001-iso-45001/?f= 

 

 


Novinky

05.04.2020 19:12:01

Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19

Úvod Vzhľadom na  Uznesenie Vlády SR č. 111/2020  z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného ...

29.11.2018 15:56:37

ISO 45001

Nová norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie. V marci ...