Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

 

Certifikácia Systému manažérstva kvality
podľa ISO 9001

 

Súčasná doba a dynamicky sa rozvíjajúce konkurečné prostredie stavia podniky a organizácie pred problém zabezpečenia kvality a dlhodobej konkurencieschopnosti. Pri nakupovaní výrobkov alebo služieb čoraz viac uvažujeme o tom, či dostaneme za svoje peniaze také výrobky alebo služby, ktoré reálne vyhovujú našim predstavám a požiadavkám. Požiadavky na kvalitu sa neustále zvyšujú, čo núti zvyšovať kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb. Odberatelia vyvíjajú stále silnejší tlak na svojich dodávateľov, s cieľom uistenia sa, že majú efektívny a funkčný systém riadenia, ktorý im zabezpečí trvale vysokú kvalitu výrobkov a služieb a neustále zlepšovanie.

Takouto možnosťou je najmä systém manažérsta kvality podľa normy ISO 9001. Zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality je pre spoločnosť účinným a efektívnym nástrojom na správnu identifikáciu požiadaviek a očakávaní zákazníkov, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti, preukazuje záväzok spoločnosti k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb. Možno povedať, že certifikovaný systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 je dnes najžiadanejší a najrozšírenejší spôsob zabezpečovania a preukazovania riadenia kvality výroby a poskytovania služieb.

 

Najčastejšie motívy zavedenia a certifikácie systému manažérstva kvality podľa
ISO 9001

 • výraznejšie sústredenie sa na očakávania zákazníka
 • zvýšenie dôvery a spokojnosti zákazníka, zníženie počtu sťažností a reklamácií
 • dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality tovaru a služieb
 • prostriedok k efektívnemu riadeniu procesov organizácie
 • podrobná analýza firmy a rýchle prijatie účinných opatrení
 • posilnenie zodpovednosti a sebadôvery pracovníkov
 • náskok pred konkurenciou, zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zvýšenie reputácie organizácie
 • zlepšenie imidžu organizácie, možnosť rastu podielu na trhu
 • využitie systému kvality v reklame a marketingu
 • požiadavky na účasť vo verejných súťažiach, výberových konaniach
 • zvýšenie dôveryhodnosti pre banky pri poskytovaní úverov
 • zvýšenie dôveryhodnosti pre ministerstvá a ďalšie články verejnej správy a samosprávy
 • uľahčenie presadenia sa firmy na trhoch Európskej Únie, zvýšenie zisku, zníženie nákladov na (ne) kvalitu

 

Radi Vám spracujeme konkrétnu nezáväznú ponuku, kliknite prosím na odkaz
"Nezáväzná cenová ponuka"