ISO 50001

Certifikácia ISO 50001 - energetický management

Nová globálna ISO norma pre energetický management s cieľom znižovania spotreby energií a lepšieho environmentálneho správania organizácie.

Hlavnými cieľmi ISO 50001:2011 sú:

  • šetrenie energie,
  • efektívne hospodárenie s energiou,
  • zavádzanie energeticky účinných technológii,
  • zvýšenie kreditu spoločensky zodpovednej organizácie.

Ponúkame vám tieto poradenské a odborné služby:

  • energetický audit v zmysle zákona,
  • zapracovanie a úpravu povinnej dokumentácie ISO 50001:2011 do existujúceho integrovaného manažérskeho systému,
  • konzultačná činnosť v rámci požiadaviek normy,
  • spracovanie a implementáciu systému zberu dát pre oblasť spotreby energii (možnosť aplikácie smart metering),
  • školenie zamestnancov v oblasti referenční normy a energetického managementu podľa pracovného zaradenia,
  • ostatní požiadavky štandardu ISO 50001:2011.