ISO 22301

Certifikácia podľa ISO 22301 business continuity management

Certifikácia podľa ISO 22301 business continuity management

Nová globálna ISO norma pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní.

O čom je norma ISO 22301?

Boli ste vytopení, alebo vás postihlo iné nešťastie? Máte zavedený systém pre Business continuity management?

ISO 22301:2012 je globálna norma, ktorá pomôže firmám postaviť sa opäť na nohy po nepredvídateľných udalostiach. ISO 22301 stavia na úspechu britské normy BS 25999 spolu s ďalšími regionálnymi štandardmi. Norma ISO 22301 je navrhnutá tak, aby chránila vašu firmu pred rôznymi druhmi nebezpečenstva a nepredvídateľnými udalosťami.

To zahŕňa hlavne:

  • extrémne počasie,
  • požiar,
  • povodeň,
  • prírodné katastrofy,
  • krádež,
  • výpadky IT technológii,
  • chorobu personálu,
  • teroristický útok a ďalšie hrozby.

Systém riadenia ISO 22301 umožňuje identifikovať relevantné hrozby pre vaše podnikanie a kľúčové firemné procesy. To vám umožní, aby ste na prípadné nebezpečenstvo boli dostatočne pripravení a minimalizovali jeho dopady.