Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Kontakt

Sídlo spoločnosti

ELBACERT, akciová spoločnosť
Československej armády 264/58
967 01 Kremnica
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:36 628 948 IČ DPH:SK 2021865373 DIČ:2021865373

Kontakty
email: elbacert@elbacert.sk
telefón: 045 674 3043
fax: 045 674 3043

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka 791/S

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. č. účtu : 6623760003/1111
IBAN: SK3011110000006623760003, SWIFT : UNCRSKBX

 

Ako nás nájdete

Certifikačný orgán ELBACERT sídli v priestoroch výrobného areálu ELBA, a.s. Kremnica. V meste Kremnica nasledujte smerové tabule ELBA, pričom pôjdete cez centrum pokračujúc do kopca cca 3 km smerom k železničnej stanici, mincovni. Vchod je cezi centrálnu vrátnicu ELBA, a.s.

Kontaktné osoby sú uvedené pod mapkou.

 

Kontaktné osoby

04_13.jpg

Ing. Marek Krajčov
riaditeľ spoločnosti, vedúci certifikačného orgánu

email krajcov.marek@elbacert.sk
telefón 0915 721 264

novacekova-viktoria.jpg

Ing. Viktória Nováčeková
zástupca riaditeľa pre certifikáciu, audítor

email novacekova.viktoria@elbacert.sk
telefón 00421 903 470 453

02a.jpg

PaedDr. Ján Čeman
vedúci audítor a asistent

email ceman.jan@elbacert.sk
telefón 0908 765 579