Benefity

 

  • výhodné cenové podmienky
  • pragmatický prístup k auditom
  • promptnosť a flexibilnosť v obchodnom styku
  • audity s pridanou hodnotou pre klienta
  • právna forma akciovej spoločnosti
  • zázemie materskej spoločnosti ELBA, a. s. ako významného európskeho výrobcu vysokonapäťových elektroarmatúr - nie sme len teoretický certifikačný orgán, ale orgán, ktorý vie o čom „hovorí" a ktorý môže nové postupy a spôsoby zavádzania a zlepšovania systémov overiť aj v praxi
  • ľahká dostupnosť - sídlo spoločnosti je takmer priamo v strede Európy a Slovenska