Akreditácia

 

ELBACERT® je akreditovaný prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle akreditačného osvedčenia Q-036, systémov environmentálneho manažérstva v zmysle akreditačného osvedčenia R-056, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle akreditačného osvedčenia R-057. V rámci akreditácie ide o potvrdenie spôsobilosti certifikačného orgánu vykonávať certifikáciu v zmysle príslušných normatívnych dokumentov.

ELBACERT® je súčasne prostredníctvom SNAS integrovaný do medzinárodných štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF). V týchto štruktúrach sú uzatvorené medzinárodné dohody a dohovory (tzv. MLA - Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov, pričom na základe uvedeného je každý signatár dohôd MLA povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným jedným zo signatárov.