Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Školenia

vytlačiť

Vážení záujemcovia,

 

Zabezpečujeme rôzne školenia v oblasti systémov manažérstva, v súčasnosti sú to najmä nasledovné :

 

 Aktuálna Enviro a BOZP legislatíva

najbližší plánovaný termín: február 2018.

Aktuálnu anotáciu k poslednému školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

najbližší plánovaný termín : 24-26. 1. 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.


Interný audítor integrovaného manažérskeho systému

podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001

najbližší plánovaný termín : 24-26. 1. 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.


Zmeny v norme ISO 9001:2015/  najbližší plánovaný termín : podľa záujmu.

Zmeny v norme ISO 14001:2015/ najbližší plánovaný termín : podľa záujmu.


Pre bližšie informácie nás kontaktujte na adrese elbacert@elbacert.sk.

 

 

Súbory na stiahnutie