Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Školenia

vytlačiť

Vážení záujemcovia,

 

Zabezpečujeme rôzne školenia v oblasti systémov manažérstva, v súčasnosti sú to najmä nasledovné :

 Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

najbližší plánovaný termín : 14-15. jún 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.


Interný audítor integrovaného manažérskeho systému

podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001

najbližší plánovaný termín : 14-15. jún 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Aktuálna Enviro a BOZP legislatíva

najbližší plánovaný termín:október 2018.

 

 

Plánované školenia v druhom polroku 2018:

Informačná bezpečnosť podľa ISO 27001   plánovaný termín : september 2018

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007) plánovaný termín : október 2018

 


Pre bližšie informácie nás kontaktujte na adrese elbacert@elbacert.sk.