Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

Školenia

vytlačiť

Vážení záujemcovia,


Zabezpečujeme rôzne školenia v oblasti systémov manažérstva najmä v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, v súčasnosti sú to najmä nasledovné :

 

Informačná bezpečnosť podľa ISO 27001  

najbližší plánovaný termín : 24-25. október 2018, Hotel Daro, Hodruša Hámre
Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.


Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015

najbližší plánovaný termín : 14-15. november 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.


Interný audítor integrovaného manažérskeho systému

podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001

najbližší plánovaný termín : 14-16. november 2018

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

Aktuálna Enviro a BOZP legislatíva

najbližší plánovaný termín: podľa dopytu

 

 

Nová norma ISO 45001:2018 (nahrádza OHSAS 18001:2007) plánovaný termín : úvod roku 2019


Pre bližšie informácie nás kontaktujte na adrese elbacert@elbacert.sk.


 

Školenia organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu :


Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2018 v Kafe LAMPY (Černyševského 3761/42, Bratislava, Slovakia 85104).

Aktuálnu anotáciu ku školeniu s podrobnými informáciami ako aj prihlášku nájdete dole v časti súbory na stiahnutie.

 

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016.

Školenie je určené manažériom všetkých úrovní riadenia organizácií pôsobiacich v automobilovom priemysle, špecialistom manažérskych systémov riadenia, interným audítorom, špecialistom a manažérom kvality, projektovým lídrom a špecialistom neustáleho zlepšovania. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na ssk@ssk.sk a vyžiadať si program školenia a dohodnúť si individuálny termín u Vás v spoločnosti!