Novinky

02.11.2017 14:15:33 /

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že certifikačný orgán ELBACERT v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu ...


11.04.2016 11:59:54 /

Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

Informácia o dátumoch vydania jednotlivých noriem a prechodnom období 15.9.2015 boli publikované revidované normy ISO 9001:2015 a ISO ...