Certifikácia manažérskych systémov

Dotazník pre spracovanie informatívnej ponuky na certifikáciu manažérskeho systému

Nezáväzná cenová ponuka

 

ISO Certifikácia | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

iso-9001-kopia.png

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

Viac info

iso14001_2-kopia.png

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

Viac info

ohsas18001_ico-kopia.png

OHSAS 18001

Certifikát systému manažérstva BOZP.

Viac info

iso22000_ico-kopia.png

ISO 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Viac info

iso-27001_ico-kopia.png

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Viac info

skolenia.png

Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001

Viac info


Certifikačný orgán ELBACERT

Sme dynamickou certifikačnou spoločnosťou akreditovanou v zmysle medzinárodných schém pre certifikáciu systémov manažérstva (vykonávanie auditov a udeľovanie certifikátov) s akcentom na prepojenie teórie s praxou. Dbáme na trvalé zlepšovanie a veríme, že všetko môže fungovať efektívnejšie a kvalitnejšie. Pragmatický prístup, dodržiavanie termínov, flexibilita, dôvernosť informácií, komunikácia a cena sú naše základné charakteristiky, aby bol certifikovaný klient spokojný so spôsobom nami poskytovaných certifikačných činností.


Novinky

11.04.2016 11:59:54

Revízia noriem ISO 9001 a ISO 14001

Informácia o dátumoch vydania jednotlivých noriem a prechodnom období 15.9.2015 ...